Automatizace

Na základě dlouhodobých zkušeností nabízíme spolupráci v celé oblasti automatizační techniky. Přesto naší hlavní činností je vytváření software pro řídící systémy PLC, operátorské panely a vizualizace HMI, které slouží pro řízení různých technologických celků a zařízení.

Déle se zabýváme servisní činností a úpravami námi nedodávaného software, zálohováním software, modernizace řídících systémů a poradenstvím v oblasti HW (poměr cena/výkon). Software tvoříme na různé typy PLC a HMI ve standardních vývojových prostředích. Můžeme se pochlubit zkušenostmi s těmito systémy: SIEMENS TIA Portal,  SIEMENS STEP S7, S5, MicroWIN, LOGO!, Mitsubishi MELSEC, GE Fanuc, Schneider Electric, Moeller, OMRON.

Naší hlavní činností jsou velké a střední technologie, jako například výrobní linky, výměníkové a předávací stanice, vzduchotechniky, řízení RD, úpravny vod, MVE, BIO kotle, testovací linky, atd.

Programovatelný logický automat neboli PLC (z anglického Programmable Logic Controller) je relativně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů, výměníkových stanic nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech.

PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají program cyklicky ale i tím, že jejich periferie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy. Převážnou část periferií v tomto případě tvoří digitální vstupy (DI) a digitální výstupy (DO). Pro další zpracování signálů a napojení na technologii jsou určeny analogové vstupy (AI) a analogové výstupy (AO) pro zpracování spojitých signálů. S rozvojem automatizace v průmyslu jsou používány i další moduly periferních jednotek připojitelných k PLC, které jsou nazývány funkčními moduly (FM) např. pro polohování, komunikačními procesory (CP) pro sběr a přenos dat a další specifické moduly podle výrobce konkrétního systému.

Orientačně se cena malých kompaktních systémů pohybuje v cenách od 2 000 Kč, cena velkých a výkonově vyšších systémů v rozsáhlé konfiguraci může dosahovat částek 500 000 Kč i vyšších. Vzhledem k efektivnosti těchto systémů v průmyslu nejsou tyto položky nijak závratné. Tato cena je ale hlavně závislá na systému, který má řídit, protože velkou část pořizovacích nákladů tvoří ne samotné PLC, ale právě snímače a napsání funkčního programu. V případě modulárních systémů samozřejmě i počet samotných modulů.